รายชื่อ ศึกษานิเทศก์ ICT เพื่อการเรียนการสอนโครงการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพฐ.กระทรวงศึกษาธิการ

หน้าแรก | Previous1 2 3 4 5 [6 ] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Next| หน้าสุดท้าย
ที่รายละเอียด
101
นาย สุทธิชัย ไชยโพธิ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ศรีสะเกษ


lek-sut@hotmail.com
ประสบการณ์การเป็นครู : 12 ปี
ประสบการณ์การเป็นศึกษานิเทศก์   : 0 ปี
102
นางสาว ประพิษศร กรมเมือง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
ศรีสะเกษ


prapitsorn@gmail.com
ประสบการณ์การเป็นครู : 1 ปี
ประสบการณ์การเป็นศึกษานิเทศก์   : 13 ปี
103
ว่าที่ร้อยตรี ชาตรี ไชยโยธา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ศรีสะเกษ


online.nited@gmail.com
ประสบการณ์การเป็นครู : 
ประสบการณ์การเป็นศึกษานิเทศก์   : 12 ปี
104
นาย สำราญ อุตสาหะ
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ศรีสะเกษ


ssk2pear@gmail.com
ประสบการณ์การเป็นครู : 11 ปี
ประสบการณ์การเป็นศึกษานิเทศก์   : 3 ปี
105
นาย ธนกฤต เดชนาเกร็ด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ศรีสะเกษ


apidej2001@hotmail.com
ประสบการณ์การเป็นครู : 
ประสบการณ์การเป็นศึกษานิเทศก์   : 14 ปี
106
นาง วิมลวรรณ เปี่ยมจาด
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
ศรีสะเกษ


littleduck2553@gmail.com
ประสบการณ์การเป็นครู : 
ประสบการณ์การเป็นศึกษานิเทศก์   : 15 ปี
107
นาย จำนงค์ พันธ์สวัสดิ์
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ศรีสะเกษ


chamnong_pn@hotmail.com
ประสบการณ์การเป็นครู : 
ประสบการณ์การเป็นศึกษานิเทศก์   : 15 ปี
108
นาย สมเกียรติ ไกรยา
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
ศรีสะเกษ


somkiat.kraiya@gmail.com
ประสบการณ์การเป็นครู : 
ประสบการณ์การเป็นศึกษานิเทศก์   : 10 ปี
109
นาย นภดล ยิ่งยงสกุล
สพป.สตูล
สตูล


napadon@gmail.com
ประสบการณ์การเป็นครู : 
ประสบการณ์การเป็นศึกษานิเทศก์   : 14 ปี
110
นาย วิจิตต์ ช่วยพิชัย
สพป.สตูล
สตูล


wi_jit2004@yahoo.com
ประสบการณ์การเป็นครู : 
ประสบการณ์การเป็นศึกษานิเทศก์   : 15 ปี
111
นาย ดำรง มูลรัตน์
สพป.สระแก้ว เขต 1
สระแก้ว


d_rong503@hotmail.com
ประสบการณ์การเป็นครู : 10 ปี
ประสบการณ์การเป็นศึกษานิเทศก์   : -1 ปี
112
นาง มาลี พิณสาย
สพป.สระแก้ว เขต 1
สระแก้ว


moo7475@hotmail.com
ประสบการณ์การเป็นครู : 5 ปี
ประสบการณ์การเป็นศึกษานิเทศก์   : 9 ปี
113
นาย ไพบูลย์ ประเสริฐสรรค์
สพป.สระแก้ว เขต 2
สระแก้ว


paibp@hotmail.com
ประสบการณ์การเป็นครู : 
ประสบการณ์การเป็นศึกษานิเทศก์   : 15 ปี
114
นาย สมชาย พวงโต
สพป.สิงห์บุรี
สิงห์บุรี


phsomchai@hotmail.com
ประสบการณ์การเป็นครู : 
ประสบการณ์การเป็นศึกษานิเทศก์   : 14 ปี
115
นาง เบ็ญจมาศ อินทร์ฤทธิ์
สพป.สิงห์บุรี
สิงห์บุรี


benjainr@gmail.com
ประสบการณ์การเป็นครู : 
ประสบการณ์การเป็นศึกษานิเทศก์   : 7 ปี
116
นาย ชำนาญ ภคะวา
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สุรินทร์


chamnan_sab@hotmail.com
ประสบการณ์การเป็นครู : 
ประสบการณ์การเป็นศึกษานิเทศก์   : 14 ปี
117
นาย บัญญัติ โอษฐงาม
สพป.สุรินทร์ เขต 1
สุรินทร์


snbanyat@gmail.com
ประสบการณ์การเป็นครู : 
ประสบการณ์การเป็นศึกษานิเทศก์   : 14 ปี
118
นาย เทอดชัย บัวผาย
สพป.ขอนแก่น เขต 2
ขอนแก่น


kk2_web@hotmail.com
ประสบการณ์การเป็นครู : 20 ปี
ประสบการณ์การเป็นศึกษานิเทศก์   : -7 ปี
119
นาย ศุภกิจ มณีพันธุ์
สพป.ขอนแก่น เขต 2
ขอนแก่น


supakitma@gmail.com
ประสบการณ์การเป็นครู : 1 ปี
ประสบการณ์การเป็นศึกษานิเทศก์   : 13 ปี
120
นาย ทศพล พิมพ์ศรี
สพป.สุรินทร์ เขต 2
สุรินทร์


pimsrit@gmail.com
ประสบการณ์การเป็นครู : 4 ปี
ประสบการณ์การเป็นศึกษานิเทศก์   : 10 ปี
รายชื่อศึกษานิเทศก์ในโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สทร. สพฐ.

พิมพ์หน้านี้
พิมพ์