โรงเรียนบ้านป่าแดง    

หน้าแรก     กลับไปหน้า KM ของคุณ

 

รายละเอียด

Document

งบประมาณ

0 บาท

รางวัล

เข้าร่วมโครงการระดับเขตพื้นที่

ประเภท

โรงเรียน

คำค้น(Keyword)

ISBN

วันที่เผยแพร่

26 กันยายน 2553

 

เปิดอ่าน 210 ครั้ง
คะแนนโหวต
6 คะแนน

ให้คะแนนนวัตกรรมนี้

 

บันทึกการอ่านหนังสือที่ฉันชอบ

Like books

กลุ่ม / โรงเรียน : บ้านป่าแดง
สพป.ชร.3 

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน   บันทึกการอ่านหนังสือที่ฉันชอบ

ความเป็นมา   ในปัจจุบันนักเรียนเข้าห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า  และอ่านหนังสือน้อยลงมาก  ทำให้นักเรียนประสบกับปัญหาการอ่าน - เขียนไม่คล่องดังนั้นทางคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุด และครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุด  จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านและการเขียน  จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  กิจกรรมบันทึกการอ่านหนังสือที่ฉันชอบขึ้น  เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเข้ามาค้นคว้าและอ่านหนังสือจากห้องสมุด  เพื่อให้นักเรียนได้อ่านในสิ่งที่นักเรียนชอบและบันทึกใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน  เพื่อช่วยฝึกทักษะในการเขียนด้วย

 

[จากภาพ /.. ....]

ผู้เผยแพร่

ภาพกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

เจ้าของนวัตกรรม


บ้านป่าแดง


/>
Warning: mysqli_error() expects exactly 1 parameter, 0 given in /home/sornorcr/public_html/includes/function.php on line 24
เชิญสมาชิก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น : <–ป้อนรหัสตัวเลข
โรงเรียน :
ความคิดเห็น :
ข้อเสนอแนะจากสมาชิกในเครือข่าย :