สุภัทรา หาญพิพัฒน์  โรงเรียนบ้านไร่    

หน้าแรก     กลับไปหน้า KM ของคุณ

 

รายละเอียด

Document

งบประมาณ

1000 บาท

รางวัล

เข้าร่วมโครงการระดับเขตพื้นที่

ประเภท

โรงเรียน

คำค้น(Keyword)

นิทานเชิดหุ่น

ISBN

วันที่เผยแพร่

9 สิงหาคม 2554

 

เปิดอ่าน 480 ครั้ง
คะแนนโหวต
6 คะแนน

ให้คะแนนนวัตกรรมนี้

 

กิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรมเชิดหุ่น สร้างสรรค์จากเศษวัสดุของนักเรียนชั้นป.4-6

กลุ่ม / โรงเรียน : บ้านไร่
สพป.ชร.3 

บทคัดย่อ
การเล่านิทานคุณธรรมเชิดหุ่น สร้างสรรค์จากเศษวัสดุของนักเรียนชั้นป.4-6 เป็นกิจกรรมที่มีผลสืบเนื่องจากการอ่านนิทาน ซึ่งเป็นสิ่งเร้ากระตุ้นความสนใจ อันเป็นบันไดพื้นฐานแรก ก่อนจะไปสู่การเล่า และการเขียนต่อไป เมื่อเด็กตระหนักในคุณค่าของการอ่าน แล้ว อีกทั้งได้รับการเสริมแรง จูงใจให้นำมาถ่ายทอดต่อ ผ่านกระบวนการพูด (เล่า ) สื่อสารโดยมีสื่อประกอบ อันได้แก่ หุ่นละคร และฉากที่สร้างสรรค์ได้อย่างสวยงาม ทำให้นิทานที่เล่าน่าสนใจ สนุกสนาน แฝงด้วยคุณธรรม คติเตือนใจแก่ทุกคน ยิ่งทำให้การเล่านั้นน่าสนใจ ผู้เสร้างผลงานย่อมเกิดความภูมิใจในผลงานของตน ในหลากหลายแง่มุม อีกทั้งส่งเสริมกระบวนการทำงานหรือการบริหารจัดการของกลุ่มจนเกิดผลสำเร็จ ในระหว่างร่วมงานผู้เล่าได้นำองค์ความรู้ด้านการแปรรูปวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ ให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า และประหยัด [จากภาพ /.. ok ddd....]

ผู้เผยแพร่ นางสุภัทรา หาญพิพัฒน์

ภาพกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม


ok ddd

ok ddd

เจ้าของนวัตกรรม

สุภัทรา หาญพิพัฒน์
บ้านไร่
0827611855
nuichoo@hotmail.com
นางสุภัทรา
โรงเรียนบ้านไร่ ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
0827611855
nuichoo@hotmail.com
/>
Warning: mysqli_error() expects exactly 1 parameter, 0 given in /home/sornorcr/public_html/includes/function.php on line 24
เชิญสมาชิก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น : <–ป้อนรหัสตัวเลข
โรงเรียน :
ความคิดเห็น :
ข้อเสนอแนะจากสมาชิกในเครือข่าย :