นิพล ชัยวงษ์วัน  โรงเรียนบ้านเทอดไทย    

หน้าแรก     กลับไปหน้า KM ของคุณ

 

รายละเอียด

Document

งบประมาณ

0 บาท

รางวัล

เข้าร่วมโครงการระดับเขตพื้นที่

ประเภท

กลุ่มงานKM สพท.ชร.3

คำค้น(Keyword)

ISBN

วันที่เผยแพร่

1 มกราคม 2549

 

เปิดอ่าน 250 ครั้ง
คะแนนโหวต
5 คะแนน

ให้คะแนนนวัตกรรมนี้

 

งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น

กลุ่ม / โรงเรียน : บ้านเทอดไทย
สพป.ชร.3 

บทคัดย่อ
จุดประสงค์รายวิชา 1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ กระบวนการเชื่อมแก๊สและการเชื่อมไฟฟ้า 2. เพื่อให้ปฏิบัติงานเชื่อมและโลหะแผ่นด้วยความปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัย 3. เพื่อให้สามารถใช้และปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ในงานเชื่อมและโลหะแผ่น 4. เพื่อให้มีความสามารถเชื่อมแก๊ส เชื่อมไฟฟ้าและงานโลหะแผ่น 5. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยประณีตรอบครอบและตระหนักถึงความปลอดภัย มาตรฐานวิชา 1. เข้าใจหลักการกระบวนการเชื่อมแก๊สและการเชื่อมไฟฟ้า 2. เชื่อม แล่นประสานและตัดแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนด้วยแก๊ส 3. เชื่อมอาร์กลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์แผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน 4. ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและโลหะแผ่น ความปลอดภัยในงานเชื่อมและงานโลหะแผ่น กระบวนการเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า วัสดุ เครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ในงานเชื่อม เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น การแล่นประสาน รอยต่อที่ใช้ในงานเชื่อมและการแล่นประสาน ท่าเชื่อม การเขียนแบบแผ่นคลี่อย่างง่าย ด้วยวิธีเส้นขนานและแบบรัศมี ขอบงานตะเข็บ หลักการบัดกรี และปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า การเริ่มต้นอาร์ก การเชื่อมเดินแนว ต่อมุม ต่อตัวที ท่าราบ การเขียนแบบแผ่นคลี่ลงแผ่นงาน การทำตะเข็บ การบัดกรี การขึ้นรูปด้วยการพับ ตัด เคาะขึ้นขอบ การม้วน และประกอบชิ้นงาน โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนามัย [จากภาพ /.. คำบรรยายใต้ภาพ....]

ผู้เผยแพร่ นายนิพล ชัยวงษ์วัน

ภาพกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม


ok

เจ้าของนวัตกรรม

นิพล ชัยวงษ์วัน
บ้านเทอดไทย
080-0296578
tamgam@chaiyo.com

/>
Warning: mysqli_error() expects exactly 1 parameter, 0 given in /home/sornorcr/public_html/includes/function.php on line 24
เชิญสมาชิก แลกเปลี่ยนความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น : <–ป้อนรหัสตัวเลข
โรงเรียน :
ความคิดเห็น :
ข้อเสนอแนะจากสมาชิกในเครือข่าย :