จินตนา คำพูน  โรงเรียนบริหารการเงินและสินทรัพย์    

หน้าแรก     กลับไปหน้า KM ของคุณ

 

รายละเอียด

Video

Document

งบประมาณ

1500 บาท

รางวัล

ประเภท

คำค้น(Keyword)

emoney

ISBN

วันที่เผยแพร่

5 กุมภาพันธ์ 2552

 

เปิดอ่าน 1081 ครั้ง
คะแนนโหวต
2 คะแนน

ให้คะแนนนวัตกรรมนี้

 

ดูสลิปเงินเดือนยุคใหม่อย่างไร

Emoney

กลุ่ม / โรงเรียน : บริหารการเงินและสินทรัพย์
สพป.ชร.3 

FullText
ดูสลิปเงินเดือนยุคใหม่อย่างไร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 มีนโยบายให้การบริการแก่บุคคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 เพื่อย่นย่อระยะเวลาในการเดินทางมาติดต่อ ณ สำนักงาน โดยไม่เสียเวลาในการเดินทางมาติดต่อโดยตรง จึงมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้ง่ายต่อการมาประสานงานของ ครู ผู้บริหาร บุคคลากรทางการศึกษาและข้าราชการบำนาญหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากการมาติดต่อโดยเฉพาะ เรื่อง การเงินการทอง เป็นเรื่องที่สำคัญในการดำรงชีวิต ทางกลุ่มงานการเงินและสินทรัพย์จึงได้พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารทาง ICT โดยเช่าเวปไซต์โดยตรงเพื่อทำโปรแกรมนี้ขึ้นมา คือ http://61.19.247.254/~emoney/ เพื่อใหสมาชิกสามารถเปิดดูข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือนตนเองได้ วิธีการทำอย่างไร 1. เข้าไปที่ Internet Explorer 2. พิมพ์ http://61.19.247.254/~emoney/ 3. ใส่รหัส สมาชิก ซึ่งทางเขตกำหนดให้ไปแล้ว 5 ตัว 4. ใส่รหัสผ่าน อาจจะใช้ตัวเดียวกับ รหัสสมาชิกก็ได้ หรือจะเปลี่ยนรหัสใหม่ก็ได้แต่ไม่เกิน 8 ตัวอักษร แล้วเราจะหาข้อมูลอะไรบ้าง 1. สามารถดูและปริ๊นซ์ สลิปเงินเดือนของแต่ละเดือนหรือย้อนหลังได้แต่ต้องเปลี่ยนเดือนด้วย 2. หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ผู้เผยแพร่ จินตนา หมื่นภิรมย์

ภาพประกอบเพิ่มเติม


ok ddd

ok ddd

เจ้าของนวัตกรรม

จินตนา คำพูน
บริหารการเงินและสินทรัพย์
09-7010657
Test@yahoo.com

SorNor CR3 - Copyright®2008
webmaster & designer:สพป.เชียงราย เขต 3