โรงเรียนบ้านมนตรีวิทยา
ระบบข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนในสังกัดฯ

ข้อมูลทักษะการอ่านของนักเรียน
ด.ญ. กรพินธ์   มาเยอะ   
,
ชื่อเล่น :    
วัน/เดือน/ปี เกิด :    
ที่อยู่ :    
ชุดที่/คะแนนชุดที่/คะแนนชุดที่/คะแนนชุดที่/คะแนนชุดที่/คะแนนชุดที่/คะแนนชุดที่/คะแนนชุดที่/คะแนนชุดที่/คะแนนชุดที่/คะแนน
1  / 103  / 10

พิมพ์หน้านี้

(ลงชื่อ).......................................................

 ( ฉวีวรรณ โฆษชุณหนันท์ )
ครูประจำชั้น